KS-antikroppar (Asparaginyl-tRNA-Synthetase)

Indikation

Vid misstanke om polymyosit/dermatomyosit.

Metod

Radioimmunoprecipitation

Svar

Svaret anges som negativt, gränsvärde eller positivt där gränsvärde och positivt svar åtföljs med kvot.

Tolkning

Antikroppar mot KS är en typ av anti-syntetas antikroppar som kan påvisas hos <5% av patienter med inflammatorisk myosit (poly-/dermatomyosit). Anti-KS-antikroppar är riktade mot asparaginyl-tRNA-syntetas och är framförallt associerade med interstitiell lungsjukdom. Muskulära symtom kan vara diskreta eller saknas och nivån av kreatinkinas i blod är ofta endast lätt förhöjd. Artrit och/eller Raynaudfenomen har beskrivits och koppling till malignitet har rapporterats förekomma hos upp till 15% av dessa patienter.

Läs mer om provtagning

DYN_box_02