ITPR1 antikroppar

Indikation

Misstanke om autoimmun encefalit/autoimmun cerebellär ataxi.

Metod

Indirekt immunofluorescens (IIF)

Svar

Resultaten rapporteras som negativa eller positiva. Positiva resultat redovisas med en titer.

Tolkning

Förekomst av autoantikroppar mot proteinet inositol 1,4,5-trifosfat receptor typ 1 (ITPR1) har rapporterats i fall av autoimmun cerebellär ataxi.

Inositol 1,4,5-trifosfat receptorer är lokaliserade till intracellulära membran, såsom det endoplasmatiska retiklet. Inositol 1,4,5-trifosfat receptorer spelar en viktig roll i intracellulär Ca2 + signalering i en mängd olika celltyper.

Förekomsten av ITPR1 autoantikroppar bör övervägas i differentialdiagnos av patienter med subakut cerebellär ataxi av okänd orsak.

Antigenet har definierats som ett intracellulärt antigen.

Generellt är behandling med immunterapi effektivare mot autoantikroppar riktade mot extracellulära antigener än med autoantikroppar mot intracellulära antigener.

Läs mer om provtagning

Referenser

Sven Jarius, et.al., Antibodies to the inositol 1,4,5-trisphosphate receptor type 1 (ITPR1) in cerebellar ataxia, Journal of Neuroinflammation, 2014, 11:206. PMID: 25498830

Paket och andra analyser

Se även paket Paraneoplastiska neurologiska sjukdomar och autoimmun encefalit (553, 554, 556, 557, 560, 562). Se även analyser CARP VIII antikroppar, DPPX (dipeptidylaminopeptidas liknande protein 6) antikroppar, Glycinreceptor-antikroppar, Homer 3 antikroppar, IgLON5 antikroppar, Purkinjecells-antikroppar (PCA-2), Purkinjecells-antikroppar (Tr, Trotter antigen), SOX1-antikroppar, VGCC (Kalciumkanalkomplex) antikroppar

DYN_box_04