Creutzfeldt-Jakob test 14-3-3 i likvor

Indikation

Misstanke om Creutzfeldt-Jakob

Metod

Western blot

Resultat

Resultatet anges som negativt ellet positivt (14-3-3 kan påvisas i likvor)

Tolkning

F√∂rh√∂jda niv√•er av 14-3-3 i likvor √§r en mark√∂r av av v√§sentlig, relativt snabb nedbrytning av neuronal v√§vnad. F√∂rutom olika former av Creutzfeldt-Jakobs sjukdom (CJD), kan f√∂rh√∂jda niv√•er av 14-3-3 i likvor hittas i andra snabbt progressiva demenssjukdomar. √Ąven i ett stort antal andra vaskul√§ra, inflammatoriska, eller metabola st√∂rningar samt tum√∂rtillst√•nd i centrala nervsystemet som √§r f√∂rknippade med betydande och snabb nedbrytning av neuronal v√§vnad (dagar till m√•nader, snarare √§n m√•nader till √•r) kan f√∂rh√∂jda niv√•er av 14-3-3 i likvor uppt√§ckas.

Den huvudsakliga kliniska användningen för mätning av 14-3-3 i likvor är i differentialdiagnos av demens, i synnerhet för att skilja CJD och dess varianter från andra demenssjukdomar. Vid de vanligaste formerna av demens (progressiv multiinfarktdemens och Alzheimers sjukdom) är det mindre vanligt med förhöjda likvornivåer av 14-3-3, förmodligen på grund av deras långsamma sjukdomsprogression.

Andra användbara likvormarkörer för differentialdiagnos av CJD är proteinerna tau och S100B, som också är signifikant förhöjda i likvor vid CJD.

Läs mer om provtagning

Referenser

Muayqil T1, Gronseth G, Camicioli R. Evidence-based guideline: diagnostic accuracy of CSF 14-3-3 protein in sporadic Creutzfeldt-Jakob disease: report of the guideline development subcommittee of the American Academy of Neurology. Neurology. 2012 Oct 2;79(14):1499-506. PMID: 22993290

Coulthart MB et. al. Diagnostic accuracy of cerebrospinal fluid protein markers for sporadic Creutzfeldt-Jakob disease in Canada: a 6-year prospective study. BMC Neurol. 2011 Oct 27;11:133. PMID: 22032272

Hamlin C et. al. A comparison of tau and 14-3-3 protein in the diagnosis of Creutzfeldt-Jakob disease. Neurology. 2012 Aug 7;79(6):547-52. PMID: 22843257

DYN_box_02