Envoplakin IgG antikroppar

Indikation

Detektion av Anti-Envoplakin (IgG) antikroppar √§r avsett f√∂r diagnosticering av PNP (paraneoplastisk pemfigus) vilket √§r en allvarlig bl√•sdermatos associerad med en bakomliggande malign sjukdom ‚Äď framf√∂r allt lymfoproliferativa sjukdomar som non-Hodgkins lymfom och KLL (kronisk lymfatisk leukemi).

Metod

ELISA

Svar

Resultatet anges som negativ eller positiv med kvot.

< 1.00 negativ och ≥ 1.00 positiv.

Tolkning

PNP kan inträffa innan manifestation av malignt tillstånd varför misstänkt PNP alltid följs av utredning av malign sjukdom. Antikroppskoncentrationer korrelerar med sjukdomsaktivitet och kan användas för att följa behandlingseffekt.

Läs mer om provtagning

Referenser

Probst C. et al., 2009. Clin Chim Acta. Development of ELISA for the specific determination of autoantibodies against envoplakin and periplakin in paraneoplastic pemphigus.

Baum S. et al, 2014. Autoimmun Rev. Diagnosis and classification of autoimmune blistering diseases.

Schmidt E. and Zillikens D., 2011.Dtsch Arztebl Int. The diagnosis and treatment of autoimmune blistering skin diseases.

Paket och andra analyser

Se även paket Pemfigus/Pemfigoid (Blåsdermatos) (550)

DYN_box_01