Phosphorylated neurofilament heavy chain (pNfH)

Indikation

Misstänkt progressiv ALS (amyotrofisk lateral skleros)

Metod

ELISA.

Svar

Anges som titer i ng/ml.

Tolkning

Förhöjda nivåer av phosphorylated neurofilament heavy chain (pNfH) kan ses vid olika tillstånd som medför neuronal/axonal skada i centrala nervsystemet och samvarierar med nivån av neurofilament light chain (NFL). Höga nivåer har rapporterats vid ALS (amyotrophic lateral sclerosis)) och i tidigt skede kan det vara ett stöd för diagnos och indikera ett aggressivare sjukdomsförlopp.

Följande referensintervall gäller för resultattolkning i CSF:

> 1.52 ng/ml: Förhöjd nivå
0.69-1.52 ng/ml:  Gr√§nsv√§rde
< 0.69 ng/ml:  Normal

Läs mer om provtagning

Referenser

PMID: 28500227, 29054919, 27634542, 26296871

DYN_box_03