mGluR5-antikroppar

Indikation

Misstanke om autoimmun encefalit.

Metod

Indirekt immunofluorescens.

Svar

Anges som positiv (med titer) eller negativ.

Tolkning

Metabotropiska glutamatreceptorer är transmembranproteiner i neuronala membran. Till skillnad från jonotropa receptorer är metabotropa glutamatreceptorer (mGluRs) inte jonkanaler. I stället aktiverar de biokemiska kaskader, vilket leder till modifieringen av andra proteiner, såsom exempelvis jonkanaler.

Antikroppar mot mGluR5 (metabotropic glutamate receptor 5) kan förekomma vid limbisk encefalit med (eller utan) Hodgkins lymfom (Ophelia syndrom). Diagnostik av denna sjukdom är viktig eftersom den kan påverka unga individer och är reversibel.

Rekommendationen är att endast testa i serum. Det har inte rapporterats fall som endast har varit positiv i CSF.

Läs mer om provtagning

Referenser

PMID: 24637228, 22013185, 24792345, 25081016

DYN_box_01