mGluR1-antikroppar

Indikation

Misstanke om autoimmun encefalit / autoimmun cerebellär ataxi.

Metod

Indirekt immunofluorescens.

Svar

Anges som positiv (med titer) eller negativ.

Tolkning

Metabotropiska glutamatreceptorer är transmembranproteiner i neuronala membran. Till skillnad från jonotropa receptorer är metabotropa glutamatreceptorer (mGluRs) inte jonkanaler. I stället aktiverar de biokemiska kaskader, vilket leder till modifieringen av andra proteiner, såsom exempelvis jonkanaler.

Antikroppar mot mGluR1 (metabotropic glutamate receptor 1) har beskrivits vid Morbus Hodgkin i samband med (paraneoplastisk) cerebellär ataxi.

Rekommendationen är att endast testa i serum. Det har inte rapporterats fall som endast har varit positiv i CSF.

Läs mer om provtagning

Referenser

PMID: 24637228, 25081016

DYN_box_01