Leversjukdom screen (018)

Indikation

Vid misstanke av autoimmun leversjukdom

Metod

Immunoblot

Svar

Resultatet anges som negativ eller positiv med ett numeriskt resultat på reaktionens intensitet.

Tolkning

Antikroppar mot AMA-M2
Antikropparna är riktade mot pyruvat dehydrogenas-komplexet på mitokondriens inre membran, det s.k. M2-antigenet. Antikroppar mot mitokondrier typ M2 är markör för primär biliär cholangit (PBC) och förekommer i drygt 90% av fallen. Overlap mellan PBC och autoimmun hepatit (AIH) förekommer och därför kan AIH-markörer ibland påvisas samtidigt med AMA-M2. PBC kan även ses vid systemisk skleros. PBC är en kolestatisk sjukdom som orsakas av inflammation i gallgångarna med kolestatiska levervärden som följd.

Antikroppar mot M2-3E (BPO)
M2-3E (BPO) är ett rekombinant fusionsprotein bestående av olika subenheter av enzymkomplexet M2. Antikroppar mot mitokondrier typ M2 är markör för primär biliär cholangit (PBC) och förekommer i drygt 90% av fallen. Overlap mellan PBC och autoimmun hepatit (AIH) förekommer och därför kan AIH-markörer ibland påvisas samtidigt med AMA-M2. PBC kan även ses vid systemisk skleros. PBC är en kolestatisk sjukdom som orsakas av inflammation i gallgångarna med kolestatiska levervärden som följd.

Antikroppar mot Sp100
Sp100 är ett antigen i cellkärnor. Antikroppar mot Sp100 är en stark markör för PBC (primär biliär cholangit) och kan förekomma med eller utan samtidig förekomst av AMA-M2.

Antikroppar mot PML
PML är ett kärnantigen och antikroppar mot PML kan i enstaka fall ses vid PBC (primär biliär cholangit).

Antikroppar mot gp210
gp210 är ett protein i cellkärnans membran. Antikroppar mot gp210 är en stark markör för PBC (primär biliär cholangit) och är associerade med ett aggressivare sjukdomsförlopp.

Antikroppar mot LKM-1
Antikroppar mot LKM-1 är markör för autoimmun hepatit (AIH) typ 2.

Antikroppar mot LC-1
Antikroppar mot LC-1 f√∂rekommer i upp till 50% av fallen med autoimmun hepatit (AIH) typ 2 och ses oftast tillsammans med LKM-1 antikroppar. Isolerad f√∂rekomst av anti-LC1 f√∂rekommer i ca 10% av fallen.  H√∂g niv√• av anti-LC1 anses associera till ett allvarligare sjukdomsf√∂rlopp. Anti-LC-1 har i enstaka fall rapporterats vid hepatit C.

Antikroppar mot SLA/LP
Antikroppar mot SLA/LP är en stark markör för autoimmun hepatit (AIH) typ 1 och förekommer hos ca 10% av fallen. Anti-SLA kan förekomma utan att ANA och/eller antikroppar mot glatt muskel kan påvisas.

Antikroppar mot Ro52
Anti-SSA/Ro52 √§r riktade mot en intracellul√§r receptor f√∂r immunoglobulin och √§r associerat med flera olika autoimmuna tillst√•nd t.ex. autoimmun leversjukdom, myosit och inflammatoriska systemsjukdomar. Vid graviditet √§r antikroppar mot SSA/Ro52 associerade med hj√§rtrytmrubbning och hj√§rtblock hos fostret. Risken f√∂r detta √§r dock l√•g och uppskattas till ca 3% hos m√∂drar med k√§nd SLE/Sj√∂grens syndrom. Risken f√∂r m√∂drar med dessa antikroppar men utan k√§nd reumatisk sjukdom √§r ok√§nd, men sannolikt √§nnu l√§gre. Det rekommenderas att fostrets hj√§rtrytm i dessa fall kontrolleras veckovis under den kritiska perioden som √§r under graviditetsveckorna 18‚Äď24.

Läs mer om provtagning

DYN_box_01