Myelinassocierat glykoprotein (MAG)-antikroppar

Indikation

Misstanke om Inflammatorisk neuropati.

Metod

ELISA

Svar

Svaret anges som negativt eller positivt med styrka/värde.

Tolkning

Myelinassocierat glykoprotein (MAG) är ett transmembranöst glykoprotein som är lokaliserat i myelinskidorna i anslutning till axonet. MAG utgör en mycket liten del (0,1-1%) av det totala proteininnehållet i myelin. Flera olika former av sensoriska och sensorimotoriska neuropatier har visats vara associerade med IgM-antikroppar mot MAG.

Hög nivå av antikroppar mot MAG har observerats vid demyeliniserande sensorimotoriska neuropatier. Omkring hälften av patienterna med monoklonal IgM-gammopati med associerad neuropati har antikroppar mot MAG.

Läs mer om provtagning

Paket och andra analyser

Se även paket Inflammatorisk neuropati (Guillain-Barré) (534). Se även analyser Gangliosid-antikroppar IgG och IgM, Sulfatid IgM antikroppar

DYN_box_01