Ribosomalt RNP/rRNP/P-protein-antikroppar

Indikation

Misstanke om systemisk lupus erytematosus, speciellt vid CNS engagemang.

Metod

ELISA med upprenade proteiner. Antikropparna reagerar med tre fosfoproteiner på 38, 19 och 17kD, som alla är bundna till ribosomalt RNA.

Svar

Resultatet anges som positivt eller negativt.

Tolkning

Positivt hos ca 10% av patienter med systemisk lupus erytematosus, speciellt vid lupus manifestationer i centrala nervsystemet.

Läs mer om provtagning

DYN_box_01