RNA Polymerase-antikroppar

Indikation

Misstanke om systemisk skleros.

Metod

Fluorescensimmunanalys (FEIA).

Svar

Resultat anges som negativ, gränsvärde eller positiv.

Tolkning

RNA polymeras (RNAP) är multiprotein komplex (>500kDa) som består av 8-14 subenheter. RNA polymeraser delas in i RNA polymeras I, II och III.

Antikroppar mot RNA polymeras är markörer för systemisk skleros och kan påvisas hos ca 20% av patienterna. Anti-RNA Polymeras I och framförallt anti-RNA polymeras III har hög association till diffus systemisk skleros och är associerat med ökad risk för inre organ engagemang. Antikropparna kan även ses vid systemisk skleros-överlappningssyndrom och har rapporterats förekomma i enstaka fall med SLE. Antikroppar mot RNAP II påvisas ofta tillsammans med antikroppar mot RNAP I och III. Antikroppar mot RNAP III talar starkt för systemisk skleros av diffus typ och är associerade med snabbt förlopp och inre organengagemang.

Läs mer om provtagning

Paket och andra analyser

Se även paket Utvidgad analys, sklerodermi (527)

DYN_box_03