Sm-antikroppar

Sm-antikroppar ingår i analysen ENA screen. Se därför ENA screen för indikation, metod och svarstolkning.

Tolkning

Positivt hos ca 10-30% av patienterna med SLE i Västeuropa och specifi citeten är hög för denna sjukdom. Frekvensen är väsentligt högre hos afro-amerikaner och asiater med SLE än hos kaukasier. Sm är ett nukleärt icke histon protein. SLE patienter förblir ofta positiva för Sm i remission, därför kan detektion av Sm vara värdefull när anti-ds-DNA inte går att mäta.

Läs mer om provtagning

Paket och andra analyser

. Se √§ven analyser ANA screen p√• HEp-2 celler, Glatt muskel-antikroppar (SMA), LKM ‚Äď lever/njurmikrosom antikroppar, Mitokondrie-antikroppar ‚Äď AMA

DYN_box_01