Th/To-antikroppar

Indikation

Misstanke om sklerodermi och differentialdiagnos vid Raynauds.

Metod

Immunoblot. Ett 40kD protein i 7-2/MRP-RNP komplex, ett nukleolärt endoribonukleas.

Svar

Resultatet anges som positivt eller negativt.

Tolkning

Antikroppar är markörer för sklerodermi och förekommer hos ca 4-10% av patienterna. Kan också förekomma vid Raynauds fenomen och då kanske vara en tidig markör för sklerodermi.

Läs mer om provtagning

Paket och andra analyser

Se även paket Utvidgad analys, sklerodermi (527)

DYN_box_03