Osäker bindvävssjukdom

Analyspaketet nedan kan ge fingervisning om möjlig diagnos.

Indikation

Oklara inflammatoriska tillstånd.

Klinik

Paketet kan ge fingervisning om möjlig diagnos enligt flödesschemat. Ett negativt resultat utesluter inte diagnosen.

.