ÔĽŅ

Capture ELISA

Capture metoden är ett alternativ ELISA, där en monoklonal antikropp används för att fästa antigenet dvs PR3 eller MPO till plasten. Fördelen är att plastens yta inte blockerar eller denaturerar antigenet. Vid PR3-ANCA analysen ger detta en högre känslighet eftersom epitoper exponeras bättre. Vid MPO-ANCA metoden har den monoklonala antikroppen valts så att den skall blockera en epitop som inte verkar förekomma vid vaskulit och därigenom har specificiteten för vaskulit ökats.

ÔĽŅ