ÔĽŅ

Metodhandboken

Under 1996 kom den första upplagan av Metodhandboken ut. Initiativet till att ge ut en kortfattad sammanställning av analyser inom autoimmunområdet kom som en följd av det stora intresset för detta spännande och snabbt växande område.

Tidigt rönte vår Metodhandbok ett mycket stort intresse från såväl laboratoriepersonal som personal inom den kliniska vården. Med anledning av det fortsatta stora intresset har vi härmed glädjen att kunna presentera en femte upplaga.

Den femte upplagan är omarbetad och uppdaterad på ett antal punkter. Referenslistor har uppdaterats och flera autoimmunområden presenteras med översiktliga introduktioner med information om rekommenderad utredningsgång, vilka ofta illustreras i form av enkla flödesscheman. Vanliga immunofluorescensmönster illustreras och fler analyspaket har tillkommit för att förenkla analysstrategin vid vissa kliniska frågeställningar. Slutligen har ett flertal nya analyser tillkommit, framför allt inom neuroimmunologi.

Vi på Wieslab hoppas att vår Metodhandbok skall komma till nytta i det dagliga arbetet med patienterna ute på avdelningarna. Ytterligare exemplar av Metodhandboken kan kostnadsfritt beställas från oss.

ÔĽŅ