ï»ż

Provtagningsinstruktioner

Generellt gÀller att ifylld remiss alltid bifogas tillsammans med det mÀrkta provmaterialet.

Ange alltid remitterande lÀkares namn och telefonnummer pÄ remissen (tydligt). Detta Àr speciellt viktigt vid akutanalyser.

Kontakta gÀrna laboratoriet vid oklarheter. Telefon: 040-53 76 60 eller analysis.se@wieslab.com

För specifika provtagningsinstruktioner se nedan:

Autoantikroppsanalyser

Alla prover för autoantikroppsanalyser tas i rör utan tillsats eller gelrör. BÄde venösa och kapillÀra prover gÄr bra.
3 ml serum (7 ml helblod) rÀcker till ca 15 analyser. DÀrför behövs oftast endast ett rör tas.

Serumrör utan gel Serumrör med gel

FÀrgen pÄ korken Àr enligt den svenska standarden (SS 872805:2012).

Serum

 • Provet ska stĂ„ för koagulation i minst 30 minuter och dĂ€refter centrifugeras provet.
 • Serum avskiljs och överförs till 5 mL rundbottnat plaströr.
 • Serumprovet förvaras i kyl i vĂ€ntan pĂ„ transport och kan skickas i rumstemperatur med vanlig post.

Vid tillfÀllen dÄ provet inte skickas direkt skall det förvaras i kyl (ca 2-8°C i upp till en vecka) eller i frys (ca -20°C vid lÀngre förvaring) i vÀntan pÄ transport.

Komplementanalyser

För komplementanalys behövs serum:

Serum (C3, C4, C1q och komplementfunktion)

 • Provröret vĂ€nds minst 5 ggr (fram och Ă„ter) efter provtagning.
 • Centrifugeras i 10 minuter efter att provet koagulerat.
 • Serum avskiljs i tvĂ„ separata rör och transporteras fryst

EDTA-plasma (C3d)

 • Centrifugeras i 10 minuter dĂ„ det Ă€r rumstempererat.
 • Plasma avskiljs och transporteras fryst, inom 24 timmar frĂ„n provtagningstillfĂ€llet.

Likvoranalyser

För likvoranalyser anvÀnds provrör av polypropen. BÄde vid lumbalpunktion liksom vid efterföljande centrifugeringar.

Vuxna, ett rör likvor:   Tag de första 10-12 mL spinalvĂ€tska.
Barn (<16 Ă„r):             Tag de första 3 mL.

(Vid kraftig stickblödning kastas den första mL likvor, ange detta pÄ remissen.)

Provet ska centrifugeras vid 1300-1800g i 10 min.
Supernatanten överförs till nytt polypropenrör och omhÀndertas enligt nedan. Det Àr viktigt att dessa volymer hÄlls eftersom gradient föreligger i spinalkanalen för olika proteiner, peptider samt neurotransmittorer.

Autoantikroppar

3 ml likvor rÀcker till ca 10 analyser. Behöver inte frysas före transport.

Biomarkörer

SpinalvÀtskan blandas vÀl innan fördelning sker. Provet mÄste fördelas enligt nedan:

 • Alzheimermarkörer och Parenkymskademarkörer, fryses i 3 kryorör (av polypropen) Ă  0,5 mL likvor.
 • Neuromyelitis Optica Spectrum Disease, fryses i 2 kryorör (av polypropen) Ă  0,5 mL likvor.

Proverna fryses och förpackas med kolsyre-is före transport. OBS! provet fÄr inte tinas efter infrysning. (Skicka aldrig prover pÄ fredagar).

Narkolepsianalys

För narkolepsianalys behövs bÄde

 • serum: 3 mL (Trib2)
 • likvor: 0,5 mL (Orexin/Hypokretin) och
 • EDTA-helblod: 2,5 mL (HLA-DQB*06:02)

Dessa prover förvaras i kyl i vÀntan pÄ transport och kan skickas i rumstemperatur med vanlig post.

Ladda hem eller bestĂ€ll remiss ï»ż